มาตรฐาน ISO/IEC 29110

บริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด ผ่านการ re-certify ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน กระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 

ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) / All OST Event

ทำความรู้จัก HIS ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

Hospital Information System คือเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและระบบบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจในการบริหารและการวางแผนงาน

ผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการสถานพยาบาล, คลังข้อมูล 

โปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาล 

ปี ค.ศ. 2002  เราวิจัยและพัฒนา Hospital OS บนพื้นฐานความเป็น Opensource Software. ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมบนเงื่อนไข "สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู" จนถึงปัจจุบัน

Opensource HIS เพื่อโรงพยาบาลชุมชน 

open source technology : Fan-page

ข่าวประชาสัมพันธ์ Open Source Technology Co., Ltd.

 • Hospital OS FAQ (11351) 2014-09-05 15:12:55

  General How long to Implement Hospital OS system? 5-10 day for work. What is Hospital OS? Hospital OS...

 • RP56 version 1.1build17 สำหรับดึงรายงาน 21 แฟ้มปีงบประมาณใหม่ (4082) 2014-08-27 17:32:40

  รายละเอียดแก้ไข - แฟ้ม DRUG_OPPP แก้ฟิลด์ UNIT - ปรับ Menu UI OPPP 57 เป็น OPPP 57-58 -...

 • รายงานคัดกรองความเสียงจากโมดูลเสริม Hospital OS (5606) 2014-08-27 14:27:42

  แจกรายงานคัดกรองความเสี่ยง โปรแกรม Hospital OS รายละเอียดตาม link ข้างล่างเลยจ้า http://www.opensource-technology.com/board_ost/viewtopic.php?f=3&t=20  

 • Software Expo Asia 2014 (4299) 2014-08-25 11:42:33

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA มีกำหนดจะจัดงาน Software Expo Asia 2014...

 • Hospital OS Download Center (7608) 2014-08-21 14:33:30

  Open Source Technology Co, Ltd. เปิด Download Center สำหรับโปรแกรม Hospital OS สามารถ Download Software, Module...

 • IPD Round Ward (10134) 2014-08-18 18:21:12

  ระบบงานการดูแลรักษาผู้ป่วยใน  ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนแรก IPD โปรแกรมส่วนที่ผูกติดอยู่กับโปรแกรม Hospital OS บน Dasktop Computer ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลสำหรับระบบงานผู้ป่วยในที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย...

 • Thailand’s International ICT Trade Exposition 2014 (4179) 2014-08-15 15:42:13

  Open Source Technology Co., Ltd.  เตรียมพร้อมการเปิดตลาดสู่ AEC ด้วยโครงการ  Thailand’s International ICT Trade...

 • OP-PP 2557 (6628) 2014-08-15 11:32:13

  ประกาศเร่งด่วนปีงบประมาณ สปสช. เริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ให้สถานบริการส่งข้อมูล 30 มิ.ย.2557 และ 2558 ใช้ 43...

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top