ภาพรวมของระบบ Home Visit

Home Visit คือระบบเยี่ยมบ้านที่ทันสมัย ใช้ iPad เป็นอุปกรณ์หลักในการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลชุมชนและประชากรในเขตรับผิดชอบสู่ iPad เพื่อนำข้อมูลที่บันทึกจาก iPad กลับเข้าสู่โปรแกรม Hospital OS  

หลักการทำงานของระบบ

ระบบจำเป็นต้องทำงานร่วมกับ Hospital OS โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล PP หรือ "ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพชุมชน" ตามมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุข อีกทั้งยังสามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าประมวลผลใน "iAnalysis" ซึ่งสามารถสร้างสารสนเทศเพื่อผู้บริหารเข้าใจและสามารถใช้งานได้ง่าย

ระบบนี้สามารถช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อน ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลลงบนกระดาษอีกต่อไป 


 

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top