CMMI ML 3 Standard

8-16 พฤษภาคม 2555 บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองการสอบประเมิน CMMI ML 3 DEV จาก สถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน ในสหรัฐอเมริกา. Read More

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล Hospital OS Community Edition.

เป็นโปรแกรม Open Source ที่รองรับการให้บริการทั้งระบบคนไข้นอก และระบบคนไข้ใน เช่น ระบบงานเวชระเบียน, คัดกรองผู้ป่วย, ห้องตรวจ, เภสัชกรรม,คลังยา, การเงิน, ทันตกรรม, ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ห้องรังษีวิทยา เป็นต้น โดยโปรแกรม สามารถส่งออกรายงานตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับประเทศได้ เช่น รายงาน 21 แฟ้ม, รายงาน 43+7 แฟ้ม รองรับการนำเข้าข้อมูลสู่โปรแกรม E-Claim เป็นต้น พร้อมต่อยอดเข้าระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI)


สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top