ระบบบริหารสินค้าคงคลัง Hospital OS Inventory

โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับ Hospital OS Community 

 

ทำงานผ่าน Internet Browser 

เรียก Address ไปยัง เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง ระบบ Hospital OS Inventory และสามารถใช้งานได้ครั้งละหลายเครื่องลูกข่ายหลายคลังสินค้า  

ติดต่อขอใช้งาน Inventory

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top