ภาคจำนวนจังหวัดจำนวนโรงพยาบาล
ภาคเหนือ 6 16
ภาคใต้ 10 30
ภาคตะวันออก 3 7
ภาคตะวันตก 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 6
ภาคกลาง 7 22
รวม 30  85

รวมถึงสถานบริการคลินิกในสังกัด "สปสช. กทม." 142 แห่ง Download

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top