ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี นาคาคลินิกโรคหัวใจ
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี รพ.กองบิน 23
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รพ.เอกชนร่มเกล้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รพ.กองบิน 21
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา รพ.กองบิน 1
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ห้องพยาบาล สงวนวงศ์อุตสาหกรรม
รวม 6 โรงพยาบาล

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top