ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.เวียงแหง
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.สันทราย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.ช้างเผือก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.ค่ายกาวิละ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.แม่ออน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.วัดจันทร์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.ดอยหล่อ
ภาคเหนือ เชียงราย รพ.ป่าแดด
ภาคเหนือ เชียงราย รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน รพ.ปาย
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ รพ.ทองแสนขัน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ รพ.บ้านโคก
ภาคเหนือ พิษณุโลก รพ.กองบิน 46
ภาคเหนือ พิษณุโลก รพ.กองบิน 41
ภาคเหนือ ลำพูน รพ.ทุ่งหัวช้าง
รวม 16 โรงพยาบาล

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top