บริษัทโอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230  

Email:    

Phone:  02-5388662  

Fax:  02-5388662  

Mobile:  088-299-0435


Office Map Bangkok

ข้อมูลติดต่อ

Hos OS 3.9 Free

Download Installer : 
HospitalOS-3.9.35-Setup

Download Latest Patch : 
HospitalOS_3.9.36build07

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top