ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

Hospital OS Enterprise
เป็นระบบ Hospital Information System (HIS) ที่รองรับการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) และงานส่งเสริมสุขภาพ (PP) สำหรับโรงพยาบาล รพ.สต. และคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

IT Solution Service
บริการออกแบบและติดตั้งระบบ IT ครบวงจรสำหรับโรงพยาบาล เช่น ระบบ Network, WiFi HotSpot, VLAN, Load Balance, Virtualization, Network Security, Server Innovation, etc.

รายละเอียดเพิ่มเติม

IoMT & Smart Devices
บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลกับระบบ HIS ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสั่งการควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเพิ่มเติม