เกี่ยวกับเรา

รางวัล

2551 : รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ”
2552 : รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Award 2009
2553 : รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Award 2010
2553 : รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคม (National Innovation Awards 2010)
2560 : รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Award 2016
2560 : รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดซอฟต์แวร์ Merit of Asia ICT Award 2016