ระบบนัดหมาย

ระบบนัดหมาย
– รองรับการบันทึกการนัดหมายให้กับผู้ป่วยและระบบแจ้งเตือนวันหยุด พร้อมเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยนัดมารับบริการในแต่ละวันได้
– รองรับการสั่ง Pre-order ได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในส่วนของ Lab & X-Ray และรองรับการสั่งรายการเป็นชุด