ระบบห้องแพทย์

ระบบห้องแพทย์
• Mobile CPOE โซลูชั่นที่ช่วยให้แพทย์สามารถสั่งการรักษาและใช้งานในส่วนของ CPOE ได้สะดวกมากขึ้นในทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet
• Speech-to-Text (STT) รองรับการบันทึกข้อมูลด้วยเสียงแล้วแปลงเป็นข้อความลงในระบบ ช่วยให้แพทย์สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้ครบถ้วนและละเอียดมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการสั่งการรักษา
• Drug Profile สำหรับแสดงข้อมูลการสั่งยาให้ผู้ป่วยในรูปแบบ Timeline โดยแสดงรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับทั้งหมด พร้อมทั้งระยะเวลาการใช้ยาแต่ละรายการ และเลือกดูข้อมูลเฉพาะบางช่วงเวลาได้
• Prescription Alert รองรับการตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งยา ดังนี้
– Drug Allergy, Drug Interaction
– Drug Dose, Drug Duplicate
– Drug Disease, Drug Pregnancy / Lactation
– Drug High Alert / Narcotic
– Drug-Lab เพิ่มการตรวจสอบการสั่งยากับผล Lab ที่เกี่ยวข้อง
– Drug Warning เพิ่มการแจ้งเตือนเภสัชกรกรณีผู้ป่วยได้รับยาบางประเภท เช่น Warfarin ที่จะต้องให้คำแนะนำผู้ป่วยเพิ่มเติม
• Drug Reconcile
– รองรับ Drug Reconcile ได้ทั้งยา One day หรือยา Continue
• บันทึกข้อมูลการตรวจร่างกาย
• Diagnosis บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค