ระบบเอกสารทางการแพทย์

ระบบเอกสารทางการแพทย์
– รองรับการสร้างแบบฟอร์ม Physician Assessment ของผู้ป่วยใน โดยสามารถสร้างแบบฟอร์มแยกแต่ละแผนกได้