ระบบแม่และเด็ก

ระบบแม่และเด็ก
– รองรับการบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์ ข้อมูลรายละเอียดการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง
– รองรับการบันทึกข้อมูลการคลอด การสร้าง HN ลูกที่เกิดใหม่ให้อัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลแม่และเด็ก
– รองรับการบันทึกข้อมูลการดูแลหลังคลอดแม่และเด็ก
– รองรับการบันทึกข้อมูลในเดือน เกี่ยวกับพัฒนาการ โภชนาการ การฉีดวัคซีน
– รองรับการบันทึกข้อมูลการวางแผนครอบครัวของแม่ เช่น ข้อมูลการคุมกำเนิด