ระบบเภสัชกรรม

ระบบเภสัชกรรม
– รองรับการจัดยาทั้งแบบ One Day Dose และ Unit Dose
– รองรับการบันทึก Medication Error แบบกำหนดตัวเลือกได้และยืดหยุ่นได้ตามมาตรฐานตามที่โรงพยาบาลใช้
– รองรับการเรียกดูประวัติการคืนยา และรับคืนยาของผู้ป่วยได้สะดวกและถูกต้องมากยิ่งขึ้น